متن آهنگ احمد سلو آرامشم

 

آرامشم دلت میاد نباشی من آواره شم

اگه بدی کردم دادم تاوانشم

 مثه ی پاییزی که من آبانشم میخوام آماده شم 

آرامشم کافیه اسممو بگی دیوونه شم

 آخه غیر از تو بگو چفت کی بشم

ببین از عشق تو دارم چی میکشم آرامشم

جسارتا با این کارات انقد نکن بدعادتم

با رفتارات منونده خجالتم

همین که هستی کافیه من راحتم عاشقتم

جسارتا با این کارات انقد نکن بدعادتم

با رفتارات منو نده خجالتم

همین که هستی کافیه من راحتم عاشقتم

گفتی دوسم داری گفتم بعیده از شما چی توو سرت داری

فکر میکردم مثل همه تو مردم آزاری

 اشتباه میکردم اینبار خیلی دوسم داری آرامشم

جسارتا این عشقمو نذار پای حماقتم

از ظاهرم منو نکن قضاوتم من با شمام دلی این رفاقتم

جسارتا با این کارات انقد نکن بدعادتم

با رفتارات منو نده خجالتم

همین که هستی کافیه من راحتم عاشقتم آرامشم