متن بابک جهانبخش ای وای

 

ای وای ای وای ای وای از اون چشمات اون دوتا جاری

ای وای ای وای از موهات

دشت طوفانی ای وای ای وای

یکی مثل من همه چیش احساس یکی مثل تو رو خودش حساس

یکی مثل من مست و دیوونه

یکی مثل تو که نمیمونه

تو ی جادویی توو رگای من کاش میشد باشی گاهی جای من

 وای از اون شعری که توو چشماته

 وای از این قلبی که هنوز جاته

ای وای ای وای ای وای از اون چشمات اون دوتا جاری ای وای

 ای وای از موهات دشت

طوفانی ای وای ای وای

ای وای ای وای ای وای از اون چشمات اون دوتا جاری ای وای

 ای وای از موهات دشت

طوفانی ای وای ای وای

من طرفدار حال چشماتم مثه ی سایه پشت پلکاتم

هر کجا باشی هر کجا باشم

نقطه ی امن کل دنیاتم

ای وای ای وای ای وای از اون چشمات اون دوتا جاری ای وای

 ای وای از موهات دشت

طوفانی ای وای ای وای

ای وای ای وای ای وای از اون چشمات اون دوتا جاری ای وای

 ای وای از موهات دشت

طوفانی ای وای ای وای