متن آهنگ حامد برادران برگرد

 

ی روز بودم زندگیتو نشون دادی دیوونگی تو

نشون دادی واسه من

میگذری از همه چیتو

 مغرور بودم محکمه جام سرد بودم گرم بودی باهام

 ندیدم که آب میشی

ذره ذره توو چشام

رفتی موندم بدون تو برداشتی بردی قلب مهربونتو

رفتی مردم به جون تو حیف از ما

موند ی دونه من ی دونه تو

 بیرحمم که باشم اما تو نباش نمیاد حتی بهت اداش

من همونم که دل نداشت

ببین رسیدم به کجاش

 برگرد این دیوونه طاقه طاقتش دوریت نمیشه باورش

ببین چی اومده سرش

بی تو رسید به آخرش 

من بد اصا حق با تو برگرد بگو حرفاتو حرفای تو تسکینن

قلبم شده بی کس و حسم با تو

زندست و عشقم بری میمیرم

 بیرحمم که باشم اما تو نباش نمیاد حتی بهت اداش

من همونم که دل نداشت

ببین رسیدم به کجاش

 برگرد این دیوونه طاقه طاقتش دوریت نمیشه باورش

ببین چی اومده سرش

بی تو رسید به آخرش