متن آهنگ حمید صفت تو دلی

 

همه میگفتن که باس ولت میکردم ولی خب خودم اینجوری دوس نداشتم

میدونی رو مخی ولی خب ا اونورم توو دلی

تو همونی که میگن بهش دل نده

نمیدونن که اون هنو عشقمه

اشتباه مال یک شبه میخوام صدا اشتبامو دنیا بشنوه

دل تنگ بغض توو چشمه یاد بگیر

واسه دلت کسی تز نده

نه تو دل نی حس بده یعنی اونو میخوام وگه نه که دل ول معتله

همه میگن که نرو برگرد بر نمیگردم

من اصلا قیدمو زدن همه رفتن

غیر از این باشه باید شک کرد حمید موندو با اوضاع سر کرد

هر کی اومد اوقاتو تلخ کرد کی موند

با تو سر کرد گفتم نکن رفتو 

نمیدونم برقصم من به کدوم ساز واسه درگیر کردنم خود اوستاس

صبح و شب فکرمه ی کار پولساز ولی

اون خودشو میبینه و خود خودخواست

گیر میده کجایی بگو کیه اونجاس گیر میده کجا میری بگو کین دوستات

دعوا میشه من آرومو اونه قد باز میگم

نکن سرد میشه با ما دیگه خنثی