متن آهنگ فریدون آسرایی شور عاشقانه

 

لیلی امشب مجنونم کن

با صد عشوه دیوونم کن

توو شب چشمات

زندونم کن زندونم کن

دوست دارم دریا دریا

دوسم داری دنیا دنیا

 شب عشق است و

بیداریها بیداریها

چه شور عاشقانه ای

چه حس شاعرانه

قدم بزن کمی با من با من

 بگو که عاشق منی

بگو که دل نمیکنی

همیشه با منی با من با من

شب مهتاب و دل بیتاب و

لب دریا با عشقم تنها

نم بارون و همه در خوابو

منو دلدارم بیدار اینجا

چه شبی به به زیر این بارون

 نفسم سر بر دوشم بگذار

بغلم کن ای همه آرامش

 که دوست دارم دریا دریا

چه شور عاشقانه ای

چه حس شاعرانه

قدم بزن کمی با من با من

 بگو که عاشق منی

بگو که دل نمیکنی

همیشه با منی با من با من

شب مهتاب و دل بیتاب و

لب دریا با عشقم تنها

نم بارون و همه در خوابو

منو دلدارم بیدار اینجا

چه شبی به به زیر این بارون

 نفسم سر بر دوشم بگذار

بغلم کن ای همه آرامش

 که دوست دارم دریا دریا

چه شور عاشقانه ای

چه حس شاعرانه

قدم بزن کمی با من با من

 بگو که عاشق منی

بگو که دل نمیکنی

همیشه با منی با من با من

چه شور عاشقانه ای

چه حس شاعرانه

قدم بزن کمی با من با من

 بگو که عاشق منی

بگو که دل نمیکنی

همیشه با منی با من با من