متن آهنگ محمدرضا علیمردانی کامیون 

 

 توو قرعه ی روزگار به دستمون

میرسه همون که قسمت ماست

اگه توو صف واستیم اگه جلو نزنیم

 همیشه نوبت ماست

به روزی راضی باش که

زندگی برامون زیاد و کم داره

ی روز پر از خنده ست

ی شب پر از گریست

 شادی و غم داره

اگه بتونی بگیری دست مستمند

که قاطی نکنی خودتو توو هر زد و بند

روزی رو میرسونه صاحبت

برکت شرطشم اینه

 که نمونی از حرکت

دستتو مطمئن بده دست خدا

تا توو تموم زندگی پا به پات بیاد

به هرچی که داری به هر چی که نداری

 دلت رو راضی کن

این همه که دوییدی مگه

کجا رسیدی کلاه تو قاضی کن

به روزی راضی باش که زندگی برامون

زیاد و کم داره

دلت اگه که پره دستت

اگه خالی نگو ته دنیاست

هر کی ی جور گیره همه نیازمندن

که بی نیاز خداست 

به روزی راضی باش که

زندگی برامون زیاد و کم داره

ی روز پر از خنده ست

ی شب پر از گریست

 شادی و غم داره