متن آهنگ میثم ابراهیمی هوای دلیه

 

به به هوای دلیه حال خوشگلیه

که مال خودم شدی چیه مگه مشکلیه

تو هی الکی با اون چشای عروسکی

 میری روی اعصابم از بس با نمکی

آره تو مال قلبمی ردیه دم دمی

با ی تیر اومدی یهویی وسط خال دلمو زدی

چشمات نابه آره گیرایی هم داره

ی جوری که واسه آدم شبو روز نمیذاره

 تو مال قلبمی ردیه دم دمی

با ی تیر اومدی یهویی وسط خال دلمو زدی

چشمات نابه آره گیرایی هم داره

ی جوری که واسه آدم شبو روز نمیذاره

بذا بگیرم دستاتو من که از قصد جاتو نمیدم

به کسی با تو همه جوره پایست دلم

تو که میدونی حساسم بمونی پس واسم

 با تو روزام خاصن چه فوق العادن

آره تو مال قلبمی ردیه دم دمی

با ی تیر اومدی یهویی وسط خال دلمو زدی

چشمات نابه آره گیرایی هم داره

ی جوری که واسه آدم شبو روز نمیذاره

 تو مال قلبمی ردیه دم دمی

با ی تیر اومدی یهویی وسط خال دلمو زدی

چشمات نابه آره گیرایی هم داره

ی جوری که واسه آدم شبو روز نمیذاره