تاریخ تولد : بهمن 1365
محل تولد : تهران
سبک : پاپ
خوانندگی

پخش آثار اخیر خواننده

کامران مولایی - مسافر خونه

کامران مولایی - رفیق فاب

کامران مولایی - آغوش ویرونه

کامران مولایی - راه شمالی

کامران مولایی - عوض شدی